Drobečková navigace

Úvodní stránka > Naše služby > Laboratoř

Laboratoř

 • technologické sledování ÚV, laboratorní kontrola kvality surové vody /povrchové i podzemní/ a upravené vody dle vyhl. č. 428/2001 Sb. a kontrola kvality vody ve vodovodní síti dle vyhl. č. 252/2004 Sb.
 • průběžné vyhodnocování úpravy vody ve vztahu k platným vodohospodářským a hygienickým předpisům
 • technologické sledování ČOV, kontrola kvality odpadních vod na přítoku, odtoku, popř. za jednotlivými stupni čištění /kompletní rozbor dle vyhl. č. 428/2001 Sb. a vyhl. č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů/
 • průběžné vyhodnocení účinnosti čištění odpadních vod ve vztahu k vodohospodářskému povolení
 • pravidelná kontrola kvality a množství odpadních vod sledovaných producentů včetně vodohospodářského šetření přímo na místě
 • laboratorní kontrola čistírenských, vodárenských a průmyslových popř. jiných kalů a sedimentů dle platné legislativy. Stanovení obsahu živin.
 • laboratorní rozbor odpadů – stanovení látek škodlivých životnímu prostředí dle platné legislativy.
 • stanovení agresivity  vody vůči betonu a kovům
 • měření radonu, radioaktivity vody, stavebních materiálů, potravin atd.
 • laboratorní rozbory vody v rybnících, zahradních jezírkách a jiných vodních nádržích
 • rozbory vod v plaveckých bazénech a rehabilitačních zařízení (vířivky aj.)

Rychlý kontakt

SEKOLAB s.r.o.
Daimlerova 1172/5
301 00 Plzeň
377 823 323