Drobečková navigace

Úvodní stránka > Naše služby > Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

  • zpracování a aktualizace provozních řádů ÚV, ČOV a vodovodů a kanalizačních řadů, povolení vypouštění odpadních vod z ČOV a volných kanalizačních výustí
  • dodávka podkladů pro zpracování vodohospodářských projektů /ÚV, ČOV, vodovodů a kanalizací/ - dlouhodobé laboratorní sledování včetně vyhodnocení
  • činnost odpovědných zástupců provozovatele dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. a vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se zákon provádí
  • zpracování nápravného popř. sankčního opatření vůči producentu vypouštějícího nedovolené znečištění do kanalizace
  • činnost technických poradců v oblasti vodního hospodářství
  • projektovou činnost ve výstavbě
  • inženýrskou činnost v investiční výstavbě
  • dohled při výstavbě vodohospodářských zařízení /nezávislá supervize/
  • zabezpečení skládek odpadů tzn. monitorování kvality podzemních a průsakových vod
  • posouzení vhodnosti kalů a sedimentů pro využití v zemědělství na základě rozboru kalu a půdy v dané konkrétní lokalitě

 

Rychlý kontakt

SEKOLAB s.r.o.
Daimlerova 1172/5
301 00 Plzeň
377 823 323